ורדי פרידמן יועצים

משרדי החברה במגדלי עזריאלי

שטח של כ- 500 מטרים

תכנון ואדריכלות פנים: קרן אלבוים