א .מ .א. מלונות

משרדי החברה במגדלי עזריאלי

שטח הפרוייקט כ-350 מ"ר

 

תכנון ואדריכלות פנים :קרן אלבוים .